Kontakt - František Galčík

E-mail:

 • frantisek.galcik@upjs.sk
 • frantisek.galcik@gbox.sk

Instant messaging:

 • ICQ: 132-254-476
 • XMPP/GTalk: frantisek.galcik@gbox.sk
 • Facebook: FeroG

Pracovisko:

 • Korešpondenčná adresa:
  František Galčík
  Ústav informatiky, PF UPJŠ
  Jesenná 5
  040 01 Košice
  Slovensko
 • Miestnosť:
  74 (vedľa sekretariátu Ústavu informatiky v starej budove "Park Angelinum")
 • Telefón:
  +421 -55 2346 270
  v rámci UPJŠ klapka (86)270