Základné údaje

Meno a priezvisko:František Galčík
Akademické tituly:RNDr., Ph.D.
Mesiac a rok narodenia:august 1982
Štátne občianstvo:slovenské
Trvalý pobyt:Košice
Kde som doma:Stropkov

Oblasti záujmu:

  • informatika, informačné technológie, predovšetkým však programovanie
  • web a všetko, čo s tým súvisí
  • vyučovanie informatiky (a didaktika programovania)

Znalosť jazykov:

  • Slovenský jazyk (materinský jazyk)
  • Anglický jazyk (pokročilý)
  • Nemecký jazyk (po veľa rokoch nepoužívania už len základné)
  • Poľský jazyk (pokročilý)
  • Český jazyk