Práca a zamestnania

Vysokoškolský pedagóg/odborný asistent (september 2009 - súčasnosť)

Lektor v projekte ĎVUi (máj 2009 - máj 2011)

Doktorand (september 2005 - august 2009)

Lektor Java SE (február, marec 2008)

C/C++/C# programátor-analytik (2004-2010)

 • Microstep-HDO s.r.o., Bratislava, Slovensko
  • október 2004 - jún 2005, interne
  • september 2005 - február 2010, externá spolupráca
 • Práca:
  • vývoj aplikácií v C++ (Borland C++ Builder), C# (Visual Studio) a v C/C++ (aplikácie pre real-time operačný systém QNX)
  • komunikačné a vizualizačné knižnice na zber, spracovanie a zobrazenie v čase sa meniacich údajov z hardvérových zariadení
  • návrh a implementácia komunikačných protokolov
  • migrácia, refactoring a reimplementácia existujúcich riešení z C/C++ na platformu .Net

Ďalšie aktivity