Vzdelanie a štúdium

RNDr. František Galčík, Ph.D.

Ph.D. v odbore Informatika (august 2009)

RNDr. v odbore Informatika (jún 2007)

Pedagogická kvalifikácia pre vyučovanie predmetu Informatika (jún 2005)

Mgr. v odbore Informatika (jún 2005)

Maturitná skúška (máj 2000)