Edukačný softvér

V rámci projektu ĎVUi som sa podieľal na príprave niekoľkých modulov. Vytvoril som k nim podporný softvér pre lepšie demonštrovanie vysvetľovaného učiva.

  • Zdrojový kód projektov je pod licenciou GNU GPL v3
  • Projekty boli vytvorené v prostredí Lazarus
  • Zdrojový kód bol vytvorený s ohľadom na programátorské znalosti frekventantov projektu - preto v kóde nájdete časti, ktoré sú neefektívne, či inak nezodpovedajú očakávaniam skúseného programátora.

Algoritmy a údajové štruktúry

  • ...

Interpretery a kompilátory

  • ...

Pravdepodobnostné algoritmy

  • ...