JPAZ2 framework

JPAZ2 framework je Java knižnica pod licenciou GNU GPL v3 vytvorená ako podporný softvér pre výučbu úvodného kurzu programovania (Programovanie, algoritmy, zložitosť 1a) na PF UPJŠ v Košiciach.

JPAZ2 je orientovaný najmä na podporu výučby princípov programovania a základných koncepcií objektovo-orientovaného programovania v Jave pre začiatočníkov. Framework je postavený na využití korytnačej grafiky a prieskumníka objektov. Prieskumník objektov umožňuje zobraziť a meniť hodnoty vlastností objektov a tiež spúšťať metódy objektov.