Publikácie a citácie

Publikačná činnosť indexovaná v bibliografických databázach a vyhľadávačoch:

Karentované časopisy

Recenzované zborníky (LNCS, ACM)

Recenzované zborníky (ostatné)