Oblasti záujmu

Medzi základné oblasti môjho výskumného záujmu patria:

  • komunikačné siete
    • návrh a teoretická analýza komunikačných protokolov pre rádiové siete
  • distribuované algoritmy a výpočty
  • kombinatorické algoritmy a (aplikovaná) teória grafov